Algemene Voorwaarden 


‘t Bieke hanteert de onderstaande algemene voorwaarden. 

 

Door het boeken van een “workshop” gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

 

Het boeken van een workshop gaat per e-mail,  het contactformulier via de website of via facebook. Na het boeken van een workshop ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie m.b.t. de datum, totaalbedrag en de afhandeling van de betaling.

Een workshop dient 3 weken voor aanvangsdatum geboekt te worden. Indien de workshop gecombineerd wordt met een High Tea of High Wine dient de workshop minstens 4 weken van te voren geboekt te worden. Bij annuleren van de workshop gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden echter een High Tea of High Wine kan niet geannuleerd worden, dit ivm met het bestellen van alle producten. Er vindt dus geen restitutie plaats.

Een knutselactiviteit dient 3 weken voor aanvangsdatum geboekt te worden. Indien de knutselactiviteit uitgebreid wordt met een Taart, dient de knutselactiviteit minstens 4 weken van te voren geboekt te worden. Bij annuleren van de knutselactiviteit gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden de taart kan niet geannuleerd worden, dit ivm met het bestellen van alle producten. Er vindt dus geen restitutie plaats.

Workshops en/of knutselactiviteit dienen binnen 5 dagen na bevestiging betaald te worden. De gegevens hiervoor vindt u in de bevestiging. Uw workshop en/of knutselactiviteit is pas definitief geboekt als de betaling binnen is.

Is er binnen deze 5 dagen geen betaling ontvangen, dan vervalt de datum van de workshop. Het is wel mogelijk een om een nieuwe datum af te spreken.  

 

Persoonlijke Gegevens worden zorgvuldig gebruikt en niet aan derden doorgegeven. 

 

’t Bieke is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die gedurende de workshop plaats vinden door het gebruik van de aangeboden producten. Ook is ’t Bieke niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door het gebruik van de aangeboden producten en de werkstukken die u mee naar huis neemt. Indien uw werkstuk kapot gaat is ’t Bieke niet aansprakelijk of verantwoordelijk hiervoor. 

De deelnemer dient rekening te houden met maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de deelnemer niet het recht van restitutie van de betaalde workshop of de betaling van de workshop te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van ‘t Bieke te verlangen.

 't Bieke behoudt het recht om ter allertijden een “workshop” te annuleren zonder opgave van reden. Indien mogelijk wordt er een nieuwe datum afgesproken mocht dit niet wenselijk zijn wordt uw betaling zo snel mogelijk terugbetaald.

Annulering of afmelding deelnemer(s) Workshops Volwassenen/ Ouder & Kind Workshops/ Babyshowers en Op Locatie
Na betaling van de workshop kunt u de workshop niet meer kosteloos annuleren. Dit ivm de gemaakte kosten. Het annuleren van de gehele workshop of het afmelden van een deelnemer dient per e-mail te gebeuren. Bij het geheel annuleren van een workshop geldt het volgende: Bij annulering tussen 21 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 week vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, vindt er geen restitutie plaats. 

Een deelnemer is ziek? U mag voor vervanging zorgen. Er vindt geen restitutie plaats. 


Annulering of afmelding deelnemer(s) KNUTSELFEEST
Na betaling van het knutselfeest kunt u het knutselfeest niet meer kosteloos annuleren. Dit ivm de gemaakte kosten. Het annuleren van het gehele knutselfeest of het afmelden van een kind dient per e-mail te gebeuren. Bij het geheel annuleren van het knutselfeest geldt het volgende: Bij annulering tussen 21 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 week vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens het knutselfeest, vindt er geen restitutie plaats. 

Kindje ziek? Dat kan gebeuren er geldt dan een vergoeding in de gemaakte kosten. 
Deze vergoeding bedraagt € 9,-. 

Tijdens workshops, knutselfeesten, babyshowers worden er foto's gemaakt worden voor promotie doeleinden, voornamelijk voor de website. Wil je dit liever niet, geef dit dan even aan. 


‘t Bieke behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen. 

 

‘t Bieke is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten in de website. 

 

Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van ‘t Bieke
Winacties

Algemene voorwaarden


Winacties worden uitgeschreven door Jolanda Smeets onder handelsnaam ‘t Bieke gevestigd in Bunde.

Op winacties zijn de volgende voorwaarden  van toepassing:

1: Deelname aan acties is geheel gratis en vrijblijvend.
2: Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan een actie.
3: Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan een winactie.
4: Deelnemers behoren de Reclame Code Social Media na te leven.
5: Looptijd van de actie wordt ten alle tijden onderaan de beschrijving van het bericht aangegeven.
6: Voor deelname moet de deelnemer minimaal 18 jaar zijn.
7: De trekking van de winnaar zal onpartijdig en willekeurig plaatsvinden.
8: Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van de actie persoonlijk geïnformeerd via Messenger en op de Facebookpagina van ‘t Bieke.
9: ‘t Bieke kan het bericht ten alle tijden veranderen zonder voorafgaande kennisgeving tenzij dit ten nadelen is van de deelnemer(s).
10: Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
11: Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt door ‘t Bieke voor de winactie en worden niet aan derden verstrekt.
12: ‘t Bieke handelt met haar acties in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van 1 januari 2014
13: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14: Deelnemers die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen worden uitgesloten van de winactie.
15: Facebook is in geen enkel geval verantwoordelijk voor- of betrokken bij de winacties van ‘t Bieke.
16: Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met ‘t Bieke: bieke.bunde@gmail.com