Algemene voorwaarden Facebook Winactie 

De algemene voorwaarden (hierna: de “algemene voorwaarden winactie”) zijn van toepassing op de winactie op de facebookpagina van 't Bieke. Door het plaatsen van een foto, een tag of opmerking bij het geposte facebookbericht “MOEDERDAG WINACTIE” maakt de deelnemer kans op een TEGOEDBON VOOR EEN PRIVÉ OUDER & KIND WORKSHOP,  met de keuze uit de volgende 2 PRIVÉ OUDER & KIND WORKSHOPS - Vrolijke armbanden of Stippen. De specifieke voorwaarden betreffende de winactie zijn hieronder per onderdeel verklaard.

Algemene voorwaarden Facebook Winactie 

• De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf 't Bieke. 
• Er kan worden deelgenomen aan de winactie door op facebook een foto, een tag of een opmerking te plaatsen bij het geposte facebookbericht "MOEDERDAG WINACTIE" (hierna te noemen “het bericht”).
• De winactie gaat pas door indien er op het originele bericht tenminste 25x een reactie heeft plaatsgevonden, dus een foto/tag of opmerking en in totaal 25x. 

• De tegoedbon is uitsluitend op te halen.

• De winnaar gaat ermee akkoord dat er een foto van hem/haar bij het ophalen van de tegoedbon wordt gemaakt en op de Facebook- pagina van 't Bieke en eventueel Website wordt geplaats zonder enige vergoeding. 

•  Het delen/liken van het bericht word niet verplicht om kans te maken op de prijs, maar wordt natuurlijk wel gewaardeerd.
• Deelname aan de winactie start op 22-04-2023 

•  Woensdag 10 mei is de bekendmaking van de winactie, door middel van loting. 

• De winnaar wordt openbaar bekend gemaakt op onze facebookpagina en vervolgens middels een persoonlijk bericht (Messenger) verzocht om contact met 't Bieke op te nemen voor het verstrekken van de persoonsgegevens en het ontvangen van de prijs. 
• Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland en België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van de winactie is de persoon die reageert op het bericht en een foto heeft geplaats op het bericht. 
• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 • De te winnen prijs bestaat uit een TEGOEDBON VOOR EEN PRIVÉ OUDER & KIND WORKSHOP met de keuze uit de volgende 2 PRIVÉ OUDER & KIND WORKHOPS 

Vrolijke Armbanden of Stippen. 

 • De maximaal aantal personen die mogen deelnemen zijn: 
1 de moeder en maximaal 2 kinderen vanaf 6 jaar, indien er meer kinderen mee willen doen dienen zij te betalen. De winnaar kan met de TEGOEDBON, 1x een PRIVÉ OUDER & KINDWORKSHOP  boeken. De prijs is niet in te ruilen voor een geldbedrag of andere prijs.

• Het boeken van de PRIVÉ OUDER & KINDWORKSHOP dient binnen 2 maanden plaats te vinden de datum mag wel verder in de toekomst liggen maximaal 6 maanden. 

• 't Bieke zal uit alle deelnemers één gelukkige winnaar loten.
• Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze.
• De winnaar geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. 't Bieke  mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. Voor meer informatie over onze privacy policy raadpleegt u www.tbieke.nl
• Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@tbieke.nl
De winnaar geeft bij deelname aan de winactie toestemming om het beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de PRIVÉ OUDER & KINDWORKSHOP te gebruiken als promotie materiaal (FACEBOOK-WEBSITE-YOUTUBE-TIKTOK-FOLDERMATERIAAL)
• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar. 't Bieke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
• 't Bieke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

•  't Bieke is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die gedurende de workshop plaats vindt door het gebruik van de aangeboden producten. Ook is ’t Bieke niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door het gebruik van de aangeboden producten en de werkstukken die u mee naar huis neemt. Indien uw werkstuk kapot gaat is ’t Bieke niet aansprakelijk of verantwoordelijk hiervoor. 

• 't Bieke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.
• 't Bieke is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
• 't Bieke is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat 't Bieke daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door 't Bieke op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
• Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
• Deze winactie is op geen enkele manier verbonden aan Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan Facebook maar aan 't Bieke.
• Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden Facebook winactie. Verder verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
• Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u een e-mail sturen naar info@tbieke.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. 't Bieke zal zo spoedig mogelijk reageren.

Alle rechten voorbehouden, Bunde / Limburg april 23