Algemene voorwaarden Winactie(s)


Winactie(s) worden uitgeschreven door Jolanda Smeets onder handelsnaam ‘t Bieke gevestigd in Bunde.

Op de Winactie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Deelname aan de Winactie is geheel gratis en vrijblijvend.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan een Winactie.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan een Winactie.
 4. Deelnemers behoren de Reclame Code Social Media na te komen.
 5. Looptijd van de Winactie wordt te allen tijde onderaan de beschrijving van het bericht aangegeven.
 6. Voor deelname moet de deelnemer minimaal 18 jaar zijn.
 7. De trekking van de winnaar zal onpartijdig en willekeurig plaatsvinden.
 8. De Winnaar wordt binnen 5 dagen na sluiting van de Winactie persoonlijk geïnformeerd via Messenger en op de Facebookpagina van ‘t Bieke.
 9. ‘t Bieke kan het bericht te allen tijde veranderen zonder voorafgaande kennisgeving tenzij dit ten nadele is voor de deelnemer(s).
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt door ‘t Bieke voor de Winactie en worden niet aan derden verstrekt.
 12. ‘t Bieke handelt met haar Winactie in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van 1 januari 2014.
 13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 14. Er worden foto’s genomen tijdens de gewonnen Winactie. Deze foto’s zijn eigendom van ‘t Bieke. ‘t Bieke mag deze foto’s gebruiken voor promotie.
 15. De Winactie dient binnen 2 maanden na sluiting Winactie geboekt te worden 
 16. Er geldt bij het vastleggen van de gewonnen boeking een reserveringstijd van 4 weken.
 17. Deelnemers die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen worden uitgesloten van de Winactie.
 18. Facebook is in geen enkel geval verantwoordelijk voor- of betrokken bij de Winacties van ‘t Bieke.
 19. Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met ‘t Bieke via: bieke.bunde@gmail.com