Winacties

Algemene voorwaarden


Winacties worden uitgeschreven door Jolanda Smeets onder handelsnaam ‘t Bieke gevestigd in Bunde.

Op winacties zijn de volgende voorwaarden  van toepassing:

1: Deelname aan acties is geheel gratis en vrijblijvend.
2: Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan een actie.
3: Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan een winactie.
4: Deelnemers behoren de Reclame Code Social Media na te leven.
5: Looptijd van de actie wordt ten alle tijden onderaan de beschrijving van het bericht aangegeven.
6: Voor deelname moet de deelnemer minimaal 18 jaar zijn.
7: De trekking van de winnaar zal onpartijdig en willekeurig plaatsvinden.
8: Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van de actie persoonlijk geïnformeerd via Messenger en op de Facebookpagina van ‘t Bieke.
9: ‘t Bieke kan het bericht ten alle tijden veranderen zonder voorafgaande kennisgeving tenzij dit ten nadelen is van de deelnemer(s).
10: Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
11: Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt door ‘t Bieke voor de winactie en worden niet aan derden verstrekt.
12: ‘t Bieke handelt met haar acties in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van 1 januari 2014
13: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14: Deelnemers die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen worden uitgesloten van de winactie.
15: Facebook is in geen enkel geval verantwoordelijk voor- of betrokken bij de winacties van ‘t Bieke.
16: Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met ‘t Bieke: bieke.bunde@gmail.com